Stadsvandringar eller föredrag för skolelever

Varje år är det över 1.000 elever från Karlskrona kommuns skolor som tar del av Kulturkompaniets stadsvandringar och föreläsningar. Ofta handlar det om att läraren vill ge sina elever en annorlunda och engagerande ingång till Karlskronas historia och världsarvet. Guidningarna kan också vara på andra platser i Blekinge. Vi anpassar naturligtvis våra stadsvandringar och program efter kunskapsnivå och ålder på eleverna. 

kulturkompaniet-skolor