Evenemang för företag

Kulturkompaniet AB har mycket stor erfarenhet av program som riktar sig mot konferenser, utbildningar och andra företagsarrangemang. Låt oss presentera Världsarvet Örlogsstaden Karlskrona genom någon av våra populära stadsvandringar eller låt oss guida er ut i det blekingska kulturlandskapet.

Våra program kan fungera som trevliga inslag för den egna personalen, likväl som vi kan leverera upplevelser till konferenser eller kundbesök. Det behöver inte alltid vara stadsvandringar, kanske passar presentationen av Karlskrona bättre in som ett kåserande intressant föredrag i det koncept ni tänkt er. Naturligtvis berättar vi även om Världsarvet Karlskrona på engelska…

Utöver de program som är presenterade här på hemsidan händer det ofta att vi komponerar programupplägg som är anpassade efter kundens önskemål. Det kan vara transportföretag som vill vi väver in hur transportväsende fungerade i äldre tid, byggföretag som önskar fördjupningar i byggtraditioner eller ett företag där medarbetarna vill veta hur det sett ut eller varit för verksamhet på platsen där företagets kontor ligger.

Ifall ni som kund önskar att vi utöver stadsvandringsprogram även ombesörjer det praktiska att boka restaurangbesök eller konferenslokal åtar vi oss detta utan problem.

06_kulturkompaniet_ORK_24