Om Kulturkompaniet

Kulturkompaniet AB har varje år närmare 100 publika program för allmänheten. Det mesta i Världsarvsstaden Karlskrona, men även i Blekinge och angränsande län. Vanligast är emellertid att företag och myndigheter köper våra program som aktiviteter för egen personal, kunder och konferenser. Under senare år har det också blivit allt vanligare med bokningar från privatpersoner. Vi som arbetar i Kulturkompaniet AB har utbildning och yrkeserfarenhet inom kulturhistoria, teater, turism och besöksnäring.

Michael Helgesson

Kulturhistoriker, författare, föreläsare, guide – inspiratör och kreatör.

Över tjugo års yrkesverksamhet som antikvarie. Inom museivärlden arbetat med kulturhistorisk dokumentation, utställningsproduktion och programverksamhet. Författare till ett flertal böcker och en rad artiklar inom populärvetenskaplig kulturhistoria.

Har mottagit Karlskrona kommun kulturpris, Blekinge Läns Tidnings kulturpris, Landstinget Blekinges pris för årets Blekingebok samt haft del i mottagandet av Karlskrona kommuns världsarvspris och region Blekinges turismpris.

Startade Kulturkompaniet i Blekinge AB våren 2010.

Hannes Helgesson

Guidning, produktutveckling och marknadsföring.

Anställd i företaget sedan 2011. Studerat Turism och Besöksnäring genom Företagsakademien Syd vid NetPort i Karlshamn. Guidar, ansvarar för en stor del av marknadsföringen samt drivit fram produktutveckling främst kring Kulturkompaniets företagsprogram.