Evenemang för företag

Kulturkompaniet AB har mycket stor erfarenhet av program som riktar sig mot konferenser, utbildningar och andra företagsarrangemang. Låt oss presentera Världsarvet Karlskrona genom någon av våra populära stadsvandringar eller låt oss guida er ut i det blekingska kulturlandskapet.

Våra program kan fungera som trevliga inslag för den egna personalen, likväl som vi kan leverera upplevelser till konferenser eller kundbesök. Det behöver inte alltid vara stadsvandringar, kanske passar presentationen av Karlskrona bättre in som ett kåserande intressant föredrag i det koncept ni tänkt er. Naturligtvis berättar vi även om Världsarvet Karlskrona på engelska…