Evenemang för skolor

Varje år är det över 1.000 elever från Karlskrona kommuns skolor som tar del av Kulturkompaniets stadsvandringar och föreläsningar. Ofta handlar det om att läraren vill ge sina elever en annorlunda och engagerande ingång till Karlskronas historia och världsarvet. Vi anpassar våra stadsvandringar och program efter kunskapsnivå och ålder på eleverna.